Wide Format Printing

Услуги

Печатење на широк формат

Digital Sheet-fed Printing

Дигитален табачен печат

Billing / Direct Mail

Печатење на сметки / Директна пошта

Gadget Printing

Печатење на презентациски материјали

Потребни информации за подготовка за печатење на широк формат

Потребни информации за подготовка за печатење на дигитален табачен печат


Рајко Жинзифов 50

1000, Скопје, Македонија


                

++ 389 (2) 321 77 00


           

data@polyesterday.com.mk

Следете не на Twitter Нашата facebook страница Додадете не во кругот на Google + Конектирајте се преку LinkedIn Пронајдете не на мапа Полиестердеј на You Tube


 Полиестердеј © 2011, Сите права задржани.

En Mk
Специјални понуди