Билинг / Директна пошта

Директната пошта е една од најзначајните, влијателни и ефикасни форми на маркетинг комуникациите. Тоа ви дава многу конкурентни предности во градење и јакнење на вашиот бизнис, ви помага да останете секогаш понапред од конкуренцијата.


Најважната разлика помеѓу директната пошта и други форми на маркетинг комуникациите е тоа што можете да се запознаете со вашите клиенти, како поединци и како резултат на тоа, да се развие подлабоко разбирање на нивните потреби и интереси. Ова ви овозможува многу лична  и убедлива метода на продажба.

Директна пошта ви дава конкурентни предности во градењето на вашиот бизнис:  1. Доверливост: две големи предности тука: можете да комуницирате со вашите клиенти без де дознаат вашите конкуренти и второ вашите клиенти може да ја добијат вашата порака дирктно без да биде нападна како во мас-медиумите.
  2. Таргетибилност: одлучете кого сакате да го таргетирате, потоа контактирајте по принципот еден-на-еден во приватност, во своите домови или канцеларии.
  3. Мерливост: ништо не е оставено на случајност. Успехот на едена кампања за директна пошта, лесно може да се воочи со броење на одговори, во споредба со една ТВ кампања во која може да немаат јасна слика за тоа колку ефективно се потрошени вашите маркетинг средства.
  4. Одговорност: штом ќе воочите колку добро директната пошта може да функционира, таа станува медиум со самофинансирање. Вие всушност може да идентификувате цена по одговор и да ја прочистите вашата иднина со нови буџети и цели за тоа.


Рајко Жинзифов 50

1000, Скопје, Македонија


                

++ 389 (2) 321 77 00


           

data@polyesterday.com.mk

Следете не на Twitter Нашата facebook страница Додадете не во кругот на Google + Конектирајте се преку LinkedIn Пронајдете не на мапа Полиестердеј на You Tube


 Полиестердеј © 2011, Сите права задржани.

En Mk
Специјални понуди