Полиестердеј на Youtube

Еден вообичаен работен ден во фабриката на Полиестердеј.


Приказ на машини.

Полифабрика Визбегово

Еден вообичаен работен ден во фабриката на Полиестердеј.


Калибрирање на бои.


Единствената технологија за калибрација на бои во Македонија ја поседува Полиестердеј.

Полифабрика Визбегово

Еден вообичаен работен ден во фабриката на Полиестердеј.


CNC машина за сечење.


Повеќе не постојат сложени форми за сечење. Оваа машина дозволува сечење на било кои комплексни форми.

Полифабрика Визбегово


Рајко Жинзифов 50

1000, Скопје, Македонија


                

++ 389 (2) 321 77 00


           

data@polyesterday.com.mk

Следете не на Twitter Нашата facebook страница Додадете не во кругот на Google + Конектирајте се преку LinkedIn Пронајдете не на мапа Полиестердеј на You Tube


 Полиестердеј © 2011, Сите права задржани.

En Mk
Специјални понуди